Legislatie

legislatie rutiera

Hotararea guvernului Romaniei nr. 85 din 23 Ianuarie 2003 pentru aprobarea ordonantei de urgenta 195/2002

Retinerea atestatului profesional


Art. 236. - (1) Atestatul profesional se retine atunci când se constata faptul ca valabilitatea acestuia a expirat. 
(2) Retinerea atestatului profesional se dispune de catre agentul constatator si se trimite autoritatii care l-a eliberat. 
(3) Retinerea atestatului se consemneaza în procesul-verbal de constatare a contraventiei.