Legislatie

legislatie rutiera

OUG nr. 195/2002 – actualizată la data de 12 aprilie 2021- privind circulația pe drumurile publice

Retinerea atestatului profesional


Art. 236. - (1) Atestatul profesional se retine atunci când se constata faptul ca valabilitatea acestuia a expirat. 
(2) Retinerea atestatului profesional se dispune de catre agentul constatator si se trimite autoritatii care l-a eliberat. 
(3) Retinerea atestatului se consemneaza în procesul-verbal de constatare a contraventiei.